CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM (VISHIPEL)

Địa chỉ : Số 02 Nguyễn Thượng Hiền - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng. 
Điện thoại  : +84 (0)225 3746464
Fax : +84 (0)225 3747062
Hotline : +84 (0)978 000247
Email : contact@vishipel.com.vn; truyenthong@vishipel.com.vn

 

 

Sơ đồ Tổ chức

Ban lãnh đạo

Khối phòng chuyên môn

Khối Chi nhánh và Trung tâm

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam

Vị trí địa lý
Hỗ trợ sản phẩm
  Tel:    +84-(0)225-374 6456
  Fax:   +84-(0)225-374 6456
Hỗ trợ giải pháp và dịch vụ
  Tel:    +84-(0)-225-3569330
  Fax:   +84-(0)-225-3842073